Đồng Nai: Năm 2022 sẽ hoàn tất thủ tục đầu tư 3-5 dự án nhà ở xã hội

Khu nhà lưu trú công nhân do Tập đoàn Phong Thái đầu tư xây dựng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu nhà lưu trú công nhân do Tập đoàn Phong Thái đầu tư xây dựng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu nhà lưu trú công nhân do Tập đoàn Phong Thái đầu tư xây dựng. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top