Đồng Nai: Hỗ trợ công nhân có gia đình ở miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

Công đoàn chuyển số tiền công nhân Công ty Pousung Việt Nam quyên góp ủng hộ bão lũ đồng bào miền Trung. Ảnh: Minh Châu
Công đoàn chuyển số tiền công nhân Công ty Pousung Việt Nam quyên góp ủng hộ bão lũ đồng bào miền Trung. Ảnh: Minh Châu
Công đoàn chuyển số tiền công nhân Công ty Pousung Việt Nam quyên góp ủng hộ bão lũ đồng bào miền Trung. Ảnh: Minh Châu
Lên top