Đồng Nai: Hàng ngàn công nhân vùng xanh ở các khu phố được đi về hàng ngày

Công nhân Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2 chờ tới lượt tiêm vaccine. Đây là điều kiện để công nhân vùng xanh được tới nhà máy làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2 chờ tới lượt tiêm vaccine. Đây là điều kiện để công nhân vùng xanh được tới nhà máy làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân Công ty CP Taekwang Vina, KCN Biên Hoà 2 chờ tới lượt tiêm vaccine. Đây là điều kiện để công nhân vùng xanh được tới nhà máy làm việc. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top