Đồng Nai giãn cách thêm 15 ngày, nhiều công ty tiếp tục cho công nhân nghỉ

Xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho công nhân Công ty Changshin Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho công nhân Công ty Changshin Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho công nhân Công ty Changshin Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top