Đồng Nai: Gần nửa triệu người lao động làm việc trở lại

Đón người lao động trở lại tỉnh Đồng Nai sau thời gian dài “kẹt lại” do dịch bệnh. 
Ảnh: Hà Anh Chiến
Đón người lao động trở lại tỉnh Đồng Nai sau thời gian dài “kẹt lại” do dịch bệnh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đón người lao động trở lại tỉnh Đồng Nai sau thời gian dài “kẹt lại” do dịch bệnh. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top