Đồng Nai: Doanh nghiệp dù khó khăn vẫn đảm bảo thưởng Tết cho NLĐ

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai chăm lo cho NLĐ. Ảnh: Hà Anh Chiến
LĐLĐ tỉnh Đồng Nai chăm lo cho NLĐ. Ảnh: Hà Anh Chiến
LĐLĐ tỉnh Đồng Nai chăm lo cho NLĐ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top