Đồng Nai: Doanh nghiệp bố trí NLĐ ăn ở tại chỗ để ổn định sản xuất

Kiểm soát thân nhiệt NLĐ trước khi vào làm việc tại một công ty trong Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Kiểm soát thân nhiệt NLĐ trước khi vào làm việc tại một công ty trong Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Kiểm soát thân nhiệt NLĐ trước khi vào làm việc tại một công ty trong Khu công nghiệp Biên Hoà 2, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top