Đồng Nai đề nghị doanh nghiệp lập thủ tục hỗ trợ NLĐ theo nghị quyết 68

Chương trình Nghĩa tình công đoàn do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thực hiện hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho đoàn viên người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chương trình Nghĩa tình công đoàn do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thực hiện hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho đoàn viên người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chương trình Nghĩa tình công đoàn do LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thực hiện hỗ trợ thực phẩm thiết yếu cho đoàn viên người lao động. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top