Đồng Nai: Công nhân quyên góp 2,5 tỷ chống dịch COVID-19 và xâm nhập mặn

Trao tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng từ đóng góp của công nhân lao động và Ban giám đốc Công ty Changshin VN cho Quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Nai và xâm nhập mặn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Trao tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng từ đóng góp của công nhân lao động và Ban giám đốc Công ty Changshin VN cho Quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Nai và xâm nhập mặn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Trao tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng từ đóng góp của công nhân lao động và Ban giám đốc Công ty Changshin VN cho Quỹ phòng chống COVID-19 tỉnh Đồng Nai và xâm nhập mặn. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top