Đồng Nai: Công đoàn hỗ trợ khẩn cho 2.000 công nhân đang ở khu phong toả

Công nhân trong khu vực bị phong toả nhận hỗ trợ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân trong khu vực bị phong toả nhận hỗ trợ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân trong khu vực bị phong toả nhận hỗ trợ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top