Đồng Nai chấp thuận hơn 13.500 công nhân ở vùng xanh được đi về hàng ngày

Công nhân, người lao động đi, về hàng ngày phải thuộc vùng xanh, được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân, người lao động đi, về hàng ngày phải thuộc vùng xanh, được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân, người lao động đi, về hàng ngày phải thuộc vùng xanh, được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top