Đồng Nai: Bỏ giấy đi đường đối với công nhân đi làm

Công nhân vùng xanh tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày được đi làm từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân vùng xanh tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày được đi làm từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân vùng xanh tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày được đi làm từ nhà đến doanh nghiệp và ngược lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top