Đồng Nai: 370 triệu đồng xây dựng 9 căn nhà "Mái ấm công đoàn"

Trao mái ấm công đoàn cho CNLĐ tại Đồng Nai. Ảnh: Công đoàn Pouchen
Trao mái ấm công đoàn cho CNLĐ tại Đồng Nai. Ảnh: Công đoàn Pouchen
Trao mái ấm công đoàn cho CNLĐ tại Đồng Nai. Ảnh: Công đoàn Pouchen
Lên top