Đồng Nai: 1.290 doanh nghiệp, hơn 200.000 công nhân sản xuất trở lại

Niềm vui của người lao động Đồng Nai trong ngày làm việc trở lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Niềm vui của người lao động Đồng Nai trong ngày làm việc trở lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Niềm vui của người lao động Đồng Nai trong ngày làm việc trở lại. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top