ĐỒNG NAI: 1.200 công nhân ngừng việc do Cty nợ đóng bảo hiểm xã hội