Đồng lòng sẽ giúp chúng ta chiến thắng COVID-19

Công nhân Công ty Cổ phần in số 7 trong giờ làm việc "3 tại chỗ". Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty Cổ phần in số 7 trong giờ làm việc "3 tại chỗ". Ảnh: Đức Long
Công nhân Công ty Cổ phần in số 7 trong giờ làm việc "3 tại chỗ". Ảnh: Đức Long
Lên top