Đồng lòng chống dịch COVID-19: Công đoàn không đứng ngoài cuộc

Phát khẩu trang y tế cho công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam. Ảnh: Nam Dương
Phát khẩu trang y tế cho công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam. Ảnh: Nam Dương
Phát khẩu trang y tế cho công nhân Công ty May mặc Triple Việt Nam. Ảnh: Nam Dương
Lên top