Đông Hưng (Thái Bình) phấn đấu 80-85% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tặng cờ thi đua, bằng khen các tập thể, cá nhân. Ảnh: Bá Mạnh
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tặng cờ thi đua, bằng khen các tập thể, cá nhân. Ảnh: Bá Mạnh
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tặng cờ thi đua, bằng khen các tập thể, cá nhân. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top