“Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm”

Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng (thứ nhất, trái sang) - cùng các thành viên của đoàn cùng thăm khám, hỏi thăm thương binh. Ảnh: CĐQP
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng (thứ nhất, trái sang) - cùng các thành viên của đoàn cùng thăm khám, hỏi thăm thương binh. Ảnh: CĐQP
Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng (thứ nhất, trái sang) - cùng các thành viên của đoàn cùng thăm khám, hỏi thăm thương binh. Ảnh: CĐQP
Lên top