TS. VŨ MINH ĐỨC - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM:

Đồng hành cùng nhà giáo trên nền công nghệ thông tin

TS. Vũ Minh Đức (thứ 4 từ trái qua) gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của giáo viên Trường mầm non Lưỡng Vọng thuộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: NVCC
TS. Vũ Minh Đức (thứ 4 từ trái qua) gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của giáo viên Trường mầm non Lưỡng Vọng thuộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: NVCC
TS. Vũ Minh Đức (thứ 4 từ trái qua) gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của giáo viên Trường mầm non Lưỡng Vọng thuộc tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: NVCC
Lên top