CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LÀM VIỆC với lđlđ tỉnh QUẢNG BÌNH:

Đồng hành cùng người lao động và ngư dân