Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

CÔNG ĐOÀN HÀNG HẢI VIỆT NAM:

Đồng hành cùng doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của NLĐ

Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh (bên phải)
thăm hỏi, động viên người lao động. Ảnh: H.A
Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh (bên phải) thăm hỏi, động viên người lao động. Ảnh: H.A
Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh (bên phải) thăm hỏi, động viên người lao động. Ảnh: H.A
Lên top