Đóng góp tâm huyết, chất lượng cho dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Các cán bộ công đoàn trò chuyện với đại diện Hội đồng lý luận Trung ương (thứ hai từ trái qua)  và Ban Dân vận Trung ương (thứ tư từ trái qua) tham dự hội nghị.  Ảnh Nam Dương
Các cán bộ công đoàn trò chuyện với đại diện Hội đồng lý luận Trung ương (thứ hai từ trái qua) và Ban Dân vận Trung ương (thứ tư từ trái qua) tham dự hội nghị. Ảnh Nam Dương
Các cán bộ công đoàn trò chuyện với đại diện Hội đồng lý luận Trung ương (thứ hai từ trái qua) và Ban Dân vận Trung ương (thứ tư từ trái qua) tham dự hội nghị. Ảnh Nam Dương
Lên top