Đóng góp Dự thảo Văn kiện Đại hội Phụ nữ: Quy định rõ về mở rộng đối tượng

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN chủ trì Hội thảo. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top