Tiền Giang:

Đóng góp Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn

Cảnh Hội nghị lấy ý kiến dóng góp Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Ảnh: K.Q
Cảnh Hội nghị lấy ý kiến dóng góp Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Ảnh: K.Q
Cảnh Hội nghị lấy ý kiến dóng góp Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn. Ảnh: K.Q
Lên top