Đong đầy niềm vui Tết đoàn viên trên chuyến xe nghĩa tình

Niềm vui của công nhân, lao động trên chuyến xe nghĩa tình sáng 19.1 tại Hải Phòng. Ảnh MD
Niềm vui của công nhân, lao động trên chuyến xe nghĩa tình sáng 19.1 tại Hải Phòng. Ảnh MD
Niềm vui của công nhân, lao động trên chuyến xe nghĩa tình sáng 19.1 tại Hải Phòng. Ảnh MD
Lên top