Đồng chí Vũ Minh Tiến được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện CNCĐ cho đồng chí Vũ Minh Tiến
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện CNCĐ cho đồng chí Vũ Minh Tiến
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện CNCĐ cho đồng chí Vũ Minh Tiến

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM