Đồng chí Võ Văn Thưởng dự “Tết sum vầy” với công nhân Sóc Trăng

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại "Tết sum vầy" tỉnh Sóc Trăng
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại "Tết sum vầy" tỉnh Sóc Trăng
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại "Tết sum vầy" tỉnh Sóc Trăng
Lên top