Đồng chí Trương Thị Mai: Động viên CBCNV xây dựng Khu Thiết chế Công đoàn Hà Nam

Đồng chí Trương Thị Mai thăm quan căn hộ mẫu tại Dự án Thiết chế CĐ Hà Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trương Thị Mai thăm quan căn hộ mẫu tại Dự án Thiết chế CĐ Hà Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Đồng chí Trương Thị Mai thăm quan căn hộ mẫu tại Dự án Thiết chế CĐ Hà Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top