Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Đồng chí Trần Văn Đông đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Ninh Thuận chúc mừng 3 đồng chí Chủ tịch và Phó chủ tịch LĐLĐ Ninh Thuận mới đắc cử tại Đại hội X Công đoàn tỉnh. Ảnh: P.L
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Ninh Thuận chúc mừng 3 đồng chí Chủ tịch và Phó chủ tịch LĐLĐ Ninh Thuận mới đắc cử tại Đại hội X Công đoàn tỉnh. Ảnh: P.L