Đồng chí Trần Văn Đông đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Ninh Thuận chúc mừng 3 đồng chí Chủ tịch và Phó chủ tịch LĐLĐ Ninh Thuận mới đắc cử tại Đại hội X Công đoàn tỉnh. Ảnh: P.L
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Ninh Thuận chúc mừng 3 đồng chí Chủ tịch và Phó chủ tịch LĐLĐ Ninh Thuận mới đắc cử tại Đại hội X Công đoàn tỉnh. Ảnh: P.L
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Ninh Thuận chúc mừng 3 đồng chí Chủ tịch và Phó chủ tịch LĐLĐ Ninh Thuận mới đắc cử tại Đại hội X Công đoàn tỉnh. Ảnh: P.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM