Đồng chí Trần Thanh Hải tiếp đoàn đại biểu Công đoàn Công nghiệp Áo

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Áo Rainer Wimmer. Ảnh: Hải Nguyễn.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Áo Rainer Wimmer. Ảnh: Hải Nguyễn.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải (thứ 2 từ trái sang) trao đổi với Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Áo Rainer Wimmer. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top