Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN: Cần có một giải thưởng cho người lao động

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội X Công đoàn An Giang. Ảnh: LỤC TÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội X Công đoàn An Giang. Ảnh: LỤC TÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội X Công đoàn An Giang. Ảnh: LỤC TÙNG