Đồng chí Phạm Minh Chính tặng quà công nhân nghèo tỉnh Hoà Bình

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (thứ 2 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) trao quà tới công nhân lao động nghèo. Ảnh: Cẩm Lệ
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (thứ 2 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) trao quà tới công nhân lao động nghèo. Ảnh: Cẩm Lệ
Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (thứ 2 từ trái sang) và đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) trao quà tới công nhân lao động nghèo. Ảnh: Cẩm Lệ
Lên top