Đồng chí Nguyễn Phi Thường làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội chúc mừng đồng Nguyễn Phi Thường (thứ 3 từ phải sang) - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Ngọc Ánh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội chúc mừng đồng Nguyễn Phi Thường (thứ 3 từ phải sang) - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Ngọc Ánh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội chúc mừng đồng Nguyễn Phi Thường (thứ 3 từ phải sang) - Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top