Đồng chí Nguyễn Mạnh Kiên là Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN

Đồng chí Trần Thanh Hải trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Mạnh Kiên (bên phải ảnh). Ảnh: Đặng Lợi
Đồng chí Trần Thanh Hải trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Mạnh Kiên (bên phải ảnh). Ảnh: Đặng Lợi
Đồng chí Trần Thanh Hải trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Mạnh Kiên (bên phải ảnh). Ảnh: Đặng Lợi
Lên top