Đồng chí Nguyễn Đình Khang kiểm tra thiết chế Công đoàn tại Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Đình Khang làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang làm việc với LĐLĐ tỉnh Nghệ An.
Lên top