Đồng chí Nguyễn Đình Khang: Không để một nhân viên nào dính COVID-19

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ ba từ phải sang) trao 30 triệu đồng tới Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Alutec Vina để CĐ chăm lo cho đoàn viên trong thời điểm dịch COVID-19. Ảnh: Việt Lâm
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ ba từ phải sang) trao 30 triệu đồng tới Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Alutec Vina để CĐ chăm lo cho đoàn viên trong thời điểm dịch COVID-19. Ảnh: Việt Lâm
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ ba từ phải sang) trao 30 triệu đồng tới Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Alutec Vina để CĐ chăm lo cho đoàn viên trong thời điểm dịch COVID-19. Ảnh: Việt Lâm
Lên top