Đồng chí Nguyễn Đình Khang dự tổng kết năm của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HL
Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HL
Đồng chí Nguyễn Đình Khang – Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HL
Lên top