Đồng chí Lê Thị Rết được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An