Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đồng chí Lê Thị Rết được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An