Đồng chí Đào Ngọc Thịnh tái đắc cử chức danh Chủ tịch CĐ Bộ LĐTBXH