Đồng chí Bùi Văn Cường trao Huân chương Hữu nghị cho Học viện Lao động và Quan hệ Xã hội Liên bang Nga

Đồng chí Bùi Văn Cường trao Huân chương Hữu nghị cho đại diện Học viện Lao động và Quan hệ xã hội Liên bang Nga. Ảnh: Q.B
Đồng chí Bùi Văn Cường trao Huân chương Hữu nghị cho đại diện Học viện Lao động và Quan hệ xã hội Liên bang Nga. Ảnh: Q.B
Đồng chí Bùi Văn Cường trao Huân chương Hữu nghị cho đại diện Học viện Lao động và Quan hệ xã hội Liên bang Nga. Ảnh: Q.B
Lên top