Đồng chí Bùi Văn Cường nêu một số kiến nghị tại buổi làm việc với WFTU

Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do Chủ tịch Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn làm việc với WFTU tại Hy Lạp
Đoàn đại biểu Tổng LĐLĐVN do Chủ tịch Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn làm việc với WFTU tại Hy Lạp