Đồng chí Bùi Văn Cường làm việc tại LĐLĐ Cà Mau

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nói chuyện với Ban Thường vụ LĐLĐ Cà Mau sáng 15.7. Ảnh Nhật Hồ.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nói chuyện với Ban Thường vụ LĐLĐ Cà Mau sáng 15.7. Ảnh Nhật Hồ.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nói chuyện với Ban Thường vụ LĐLĐ Cà Mau sáng 15.7. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top