Đồng chí Bùi Văn Cường đưa ra nhiều đề xuất tại Hội nghị Hội đồng Chủ tịch WFTU

Đồng chí Bùi Văn Cường tại Hội nghị. Ảnh: X.H
Đồng chí Bùi Văn Cường tại Hội nghị. Ảnh: X.H
Đồng chí Bùi Văn Cường tại Hội nghị. Ảnh: X.H
Lên top