Đóng BHXH 30 năm, nghỉ hưu năm 2021, nhận lương hưu bao nhiêu?

Lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2021, nếu đóng đủ 30 năm BHXH sẽ được hưởng 75% lương hưu. Ảnh: Nam Dương
Lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2021, nếu đóng đủ 30 năm BHXH sẽ được hưởng 75% lương hưu. Ảnh: Nam Dương
Lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2021, nếu đóng đủ 30 năm BHXH sẽ được hưởng 75% lương hưu. Ảnh: Nam Dương
Lên top