Đơn vị sản xuất “3 tại chỗ” đầu tiên ở tỉnh Long An hoạt động thế nào?

Sản xuất trong điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt, giữa người lao động với nhau luôn có tấm chắn bằng vật liệu trong suốt. Ảnh: H.H
Sản xuất trong điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt, giữa người lao động với nhau luôn có tấm chắn bằng vật liệu trong suốt. Ảnh: H.H
Sản xuất trong điều kiện phòng dịch nghiêm ngặt, giữa người lao động với nhau luôn có tấm chắn bằng vật liệu trong suốt. Ảnh: H.H
Lên top