Đơn vị có 2 công nhân thi thợ giỏi do Công đoàn tổ chức

Hội nghị người lao động năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hậu cần phía Bắc. Ảnh: CĐHN
Hội nghị người lao động năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hậu cần phía Bắc. Ảnh: CĐHN
Hội nghị người lao động năm 2021 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Hậu cần phía Bắc. Ảnh: CĐHN
Lên top