Đơn thỉnh cầu của cô công nhân trong ngày khai giảng

Bé Lê Phú Hiếu không được đến trường, ở nhà với bà. Ảnh: K.Q
Bé Lê Phú Hiếu không được đến trường, ở nhà với bà. Ảnh: K.Q
Bé Lê Phú Hiếu không được đến trường, ở nhà với bà. Ảnh: K.Q
Lên top