Trường Đại học Tôn Đức Thắng:

Đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất