Đơn hàng xuất khẩu tới tấp, doanh nghiệp gỗ "lo sốt vó" vì thiếu lao động

Lên top